Szerző: Molnár Réka kreatív alkotó

A kézműves tárgy igazi értéke: a tökéletlenség harmóniája
Minden fából készült alkotás önálló elem, csak őrá jellemző vonásokkal és apró egyedi részletekkel. Éppen ebben rejlik az értéke. A kézzel készült kézműves tárgyak alapvető jellege, hogy kétszer ugyanazt nem lehet létrehozni. A futószalagon gyártott tömegtermékek totális ellentéte. Mind megjelenésben, mind eszmei értékben, mind hosszútávú használhatóságban, mennyiségben és minőségben. 

Szerző: Molnár Réka

az EraDekor kreatív alkotója és menedzsere | a Dekoratőr online alkotóműhely vezetője

A wabi sabi japán életfelfogás a tökéletlenségben rejlő szépséget, a mulandóság elfogadását, a természet és a természetesség fontosságát hirdeti.

Nincs előzetes terv,
Az eredmény helyett a folyamatra koncentrál, a cél pedig a békés létállapot megteremtése.

A kézzel készült alkotásod a személyiséged, az aktuális érzéseid, az egyéni lelkivilágod lenyomata.

Egy részlet Belőled.

Ne tökéletes alkotásra
Ne szimmetriára
és főképp: ne profizmusra törekedj!

Ha így tennél, akkor az alkotás számodra csupán görcsös, a megfelelni vágyás hajtotta kényszer lehetne. Így elveszítenéd a lényegét:
a kézművességben rejlő feltöltő erő megtapasztalásának lehetőségét.

A tökéletLENség haszna

Az aszimmetriából és az egyenetlenségekből eredően lesz egyszeri, egyedi és megismételhetetlen a műved.
Lelke van, mert Lelkedből szól.

Ez nagyon fennkölten hangozhat, és valójában az is. A kreatív alkotófolyamat közben a lelkünk kapcsolódik a – számunkra – láthatatlan teremtő energiához, mely a világot valójában működteti.

Ha nem a tökéletességre törekszel, abból minimum 2 nagyon pozitív előnyöd származhat:

1. nincs rajtad teher, ezért élvezni tudod a folyamatot;
2. a műved pedig értékesebb, Rád jellemzően egyedi lesz.

A kézzel készült tárgy a futószalagon gyártott személytelen tömegtermékek szöges ellentéte.
Jobb minőség, kevesebb mennyiség, többlet érték.

A készítés közben a legfontosabb célod az legyen, hogy amikor majd ránézel a késznek kihirdetett alkotásodra, akkor békés harmonikus megelégedettséget, minden rendben van érzést élj át a lelkedben.

Furcsa módon paradox ellentmondás rejlik ebben: egy szemmel látható kinézete szerint aszimmetrikus, kicsit kusza megjelenésű alkotásra nézve az a belső érzésed támad, hogy így tökéletes.

Ez a stílus, ez a kinézet adja meg számomra, a lelkem számára az egységes egész érzését.

Egész. Egész-ség.

Vajon miért érzem épp így tökéletesnek az alkotásom?

A logikusan gondolkodó elme szerint megmagyarázhatatlanul idegesÍtő, ami nem maximálisan profi.
Ám az elme állandó fontoskodó magyarázat-keresésével nem is kell foglalkoznod.
Az ugyanis a lelked számára nem fontos, lényegtelen.

Jól érzed magad, amikor készíted,
és békés a lelked, amikor ránézel.

Ez a legfontosabb tapaszalatod. És ez így van rendjén.

Életed, otthonod a te Várad. Alkoss szabadon!